Trafikverket utför underhållsarbete vid järnvägsspåret i Pålsjö skog

Trafikverket genomför underhållsarbete i form av bergskärningen mot järnvägsspåret i Pålsjö skog vid bron i närheten av utegymmet. Arbetet utförs från den 11 oktober till den 30 november (vecka 41-48) och nattetid mellan 00:15-04:15. Buller kan förekomma men arbetet sker nattetid för att inte påverka tågtrafiken.

Anledningen till varför arbetet genomförs är för att bergssäkringen har visat sig var i sämre skick än befarat och i behov av förstärkning. Genom att stärka upp berget motverkas risken för att stenar rasa ner på spårområdet. Själva förstärkningen gör man genom att bulta fast ett nät i berget som håller eventuellt lösa stenar på plats