Tyck till om planer på att bygga ut Väla centrum – öppet hus i Helsingborgsrummet

Just nu pågår samråd kring detaljplanen för Väla centrum som vill bygga skidtunnel, parkeringshus och kontor. Vid två tillfällen är det öppet hus i Helsingborgsrummet då stadsbyggnadsförvaltningen tar emot synpunkter och svarar på frågor.

Detaljplanen för Väla centrum (del av fastigheten Välamarknaden 3) är ute på samråd under perioden 7 november 2022 till 6 februari 2023. Du har möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter på flera olika sätt.

– Helsingborgsrummet är en plats där du som invånare och besökare kan utforska vad som händer i Helsingborg och varför. I våra lokaler fokuserar vi på att skapa dialog och vill gärna få in åsikter kring vad du som besökare tycker och tänker, säger Jonathan Olsson, samordnare på stadsbyggnadsförvaltningen, och tillägger:

– I början av november gick den nya detaljplanen för Väla centrum ut på samråd. Nu vill vi ge invånare möjlighet att komma och träffa personerna som har jobbat med detaljplanen och diskutera den. Jag hoppas att vi får träffa dig den 30 november i Helsingborgsrummet.

I planen föreslås en utbyggnad och breddad användning av Väla centrum, som förutom detaljhandel ska ha fokus på besöks- och upplevelseverksamhet, service, kontor och friskvård.
Fastighetsägaren vill expandera bruttoarean från 72 000 kvadratmeter med en utbyggnad på
52 000 kvadratmeter som utgörs av:

  • Nya 35 meter höga byggnaden Hubben, placerad mellan Väla och Ikea, med bussgata och väderskyddad hållplats i bottenplan (31 600 kvadratmeter)
  • Ett parkeringsgarage (4 400 kvadratmeter)
  • En utbyggnad runt hela Väla kallad Ringen med rörelsestråk och skidtunnel på taket (sammanlagt 20 350 kvadratmeter)

Öppet hus i Helsingborgsrummet vid två tillfällen

Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in till öppet hus vid två tillfällen för att ta emot synpunkter och svara på frågor:
Första tillfället: 30 november klockan 17:00–19:00
Andra tillfället: 21 januari 2023 klockan 11:00–14:00
Plats: Helsingborgsrummet i Prismahuset, Henckels Torg 3 i Oceanhamnen

Ta del av förslaget till detaljplan