Under våren tar vi nya bilder av Helsingborg från ovan

I april påbörjar Helsingborgs stads entreprenör ett arbete med att ta nya flygfoton över kommunen. Flygfotograferingen genomförs på en relativt låg flyghöjd och beräknas bli färdig före lövsprickningen.

Fotograferingen är beroende av klart väder och gärna molnfri himmel. Vi kan därför i förväg inte bestämma exakt vilka dagar som flygfotograferingen sker eller när vi blir klara.

I samband med fotograferingen sätter vi upp tillfälliga markeringar på utvalda platser runt om i kommunen. Markeringarna är cirka 30×30 centimeter vita fyrkanter som antingen målas direkt på marken eller monteras på en ställning. Dessa markeringar är viktiga flygsignaler för mätning och koordinering i processen att ta fram så kallade ortofoton. När vi är klara med flygfotograferingen tar vi bort markeringarna.

Flygbilderna kommer bland annat användas till:

  • Uppdatering av baskartan som innehåller stadens grundläggande geografiska information.
  •  Orientering och visualisering vid planering, ombyggnationer och förvaltning av staden.
  • Tryckta kartprodukter.
  • Att skapa stads- och terrängmodeller.

Efter fotograferingen efterbearbetar vi bilderna och lägger in dem i stadens webbkartor. Därefter släpper vi materialet fritt för användning som öppen data, troligtvis efter sommaren.