Undersökning visar att de flesta är nöjda med ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

Från våren 2017 till sommaren 2019 byggdes Helsingborgs paradgata om, Drottninggatan och Järnvägsgatan. Syftet var göra om den från en bullrig trafikmiljö till en trivsam stadsmiljö. Men har vi lyckats? För att ta reda på vad man tycker om resultatet genomfördes en undersökning 20 april –3 maj. En klar majoritet av de som tillfrågades tycker att gatan blivit bättre.

Meningen var att ombyggnaden skulle leda till:

 • att det blir lättare att ta sig till och röra sig i centrum
 • att fordon som använde gatan som genomfart skulle välja annan väg
 • bättre och tydligare gång- och cykelstråk
 • att kollektivtrafiken prioriteras
 • att skapa platser där människor trivs.

Med utvecklingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan förbereddes det för HelsingborgsExpressen, spårvägsliknande bussar som började trafikera gatan i juni 2019.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 20 april –3 maj med intervjuer på plats i området Drottninggatan-Järnvägsgatan. 452 personer har medverkat.

Vad tycker helsingborgarna?

– 72 procent av de som svarade tycker att området blivit bättre och 82 procent tycker att det är lättare att ta sig fram. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet, säger Marie Holmqvist, projektchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Några av de saker som undersökningen visar är:

 • Fler tar sig fram till fots.
 • Många tycker att det är ett socialt område.
 • Större andel upplever att området är trevligt.
 • Större andel känner sig trygga i området.
 • En tredjedel vill fortfarande ha mindre biltrafik i området.
 • Området har blivit finare, fräschare och framkomligheten har ökat.
 • Trafiken har blivit trög, cykelbanorna uppfattas av vissa som otydliga medan andra tycker att de blivit tydligare.

I undersökningen framgår också att färre åker buss. Undersökningen genomfördes mitt under den pågående coronapandemin då många undviker att åka kollektivtrafik, ett faktum som sannolikt har påverkat svaren.