Uppkopplade träd meddelar själva när de behöver vattnas

Sensorer gör att Helsingborgs stad kan vattna träd bara när det behövs. Du kan lära dig mer om denna och andra innovationer på en utställning på Dunkers kulturhus.

Tidigare vattnades träden i Helsingborgs stad vare sig det behövdes eller inte. Nu finns det sensorer som känner av fukten i marken vilket sparar både körningar och vatten. När ett träd behöver vattnas går det iväg ett sms till de ansvariga.

– Den stora vinsten är att vi kan vattna när träden behöver vattnas, istället för att vattna regelbundet på slentrian, oavsett om det behövs, säger utvecklingsingenjör Andréas Hall på Helsingborgs stad.

Vissa av stadens planteringar är svårtillgängliga och dyrare att vattna än andra. Till exempel Österleden pryds av träd mellan körbanorna från Berga i norr till Ramlösa i söder. När träden ska vattnas måste staden stänga av körfälten med lastbilar.

– Det gör att varje vattning kostar mycket pengar. Genom att inte vattna i onödan kan vi lägga de pengarna på andra saker som är ännu mer till gagn för helsingborgarna, säger Andréas Hall.

Träden på Österleden har försetts med sensorer. Sensorutrustningen skickar information om jordens fuktighet varje timme. Datan skickas via Öresundskrafts så kallade Lora-nät som även används för att hålla koll på att stadens livbojar är plats på stränderna och om soptunnorna behövs tömmas.

I dagsläget finns det fuktsensorer på 12 platser i staden. Ytterligare 200 sensorer har köpts för att övervaka fler träd och växter.

– Det kan handla om värdefulla gamla träd i parker, nyplanterade träd i nya bostadsområden, men det kan även vara intressant för oss att övervaka perennrabatter, säger Andréas Hall.

Just nu genomför staden också ett småskaligt test där några träds fuktsensorer kopplas samman med en bevattningsanläggning.

Utställning om innovationer

Lär dig mer om träden som meddelar när de behöver vatten och andra av stadens innovativa satsningar på utställningen ”En glimt av resan” på Dunkers kulturhus. Läs mer på Dunkers kulturhus webbplatsen. Utställningen pågår mellan 10 och 22 oktober.