Utredning klar efter att kvinna föll från balkong på vårdboende

I slutet av december föll en kvinna från balkongen på tredje våningen på ett vårdboende i Helsingborgs stad. Kvinnan togs genast omhand av medarbetarna på boendet och fördes till sjukhus där man kunde konstatera att hon inte fått några allvarliga skador. Vård- och omsorgsförvaltningen gjorde omedelbart en utredning som nu visar på att verksamheten har brustit i rutinerna.

Direkt efter olyckshändelsen gjorde vård- och omsorgsförvaltningen en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och en utredning påbörjades kring händelsen. Utredningen är nu klar och visar att vårdboendet brustit i rutinerna då de inte har gjort någon riskanalys i samband med att kvinnan flyttade in.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser det som allvarligt att verksamheten har brustit i en av rutinerna och föreslår nu som åtgärd att verksamheten måste säkerställa att risk- och händelseanalys/bedömning upprättas, enligt rådande rutin, i samband med att hyresgäst flyttar in på vårdboende. Detta för att kunna förebygga incidenter, brister och händelser som kan utgöra en risk för personen och för att säkerställa hur personens behov kan tillgodoses på avdelningen samt att säkerställa boendemiljön.

Verksamheten ska även säkerställa att genomförandeplaner upprättas inom två veckor från att en hyresgäst har flyttat in och att alla handlingsplaner dokumenteras i det anvisade dokumentationssystem Procapita.

– Det är en självklarhet för oss att göra en lex Sarah-anmälan när en sådan här olycka sker. Genom att anmäla och utreda avvikelser säkerställer vi att inget liknande händer i framtiden och vi ser till att våra kunder kan känna sig trygga med den omvårdnad vi ger dem, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef för vårdboenden inom Omsorg i Helsingborg.