Vård- och omsorgsförvaltningen har en god beredskap för att kunna hantera personer med smitta

I dagsläget har vård- och omsorgsförvaltningen inom Helsingborgs stad tillräckligt med skyddsutrustning. Vi är förberedda och har en god beredskap för att kunna hantera smittspridning.

Under de senaste veckorna har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat för fullt med att få fram skyddsutrustning för att kunna hantera en större smittspridning. Medicinskt ansvariga på förvaltningen har också informerat all legitimerad personal och chefer om de grundläggande basala hygienrutinerna och om hur och när man använder skyddsutrustning.

Vi har konstaterade fall av covid-19 på vårdboende i Helsingborg. Vi fortsätter arbeta efter vårt grundläggande arbetssätt med basala hygienrutiner och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inköp av skyddsutrustning

Det är viktigt att förvaltningen har en god beredskap för en eventuell smittspridning. Därför uppmuntrar vi nu verksamheterna att köpa in ordinarie hygienartiklar. Utöver detta samordnar vård- och omsorgsförvaltningen centralt nu inköp av skyddsutrustning och levererar skyddsutrustning till de olika verksamheterna vid behov.

– Vi har också skickat in en begäran om skyddsutrustning till Länsstyrelsen som i sin tur arbetar med frågan som nu har tagits vidare till Region Skåne, vilket vi ser som positivt, säger Gith Nordqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

I nuläget är det viktigt att vi säkerställer att vi har utrustning som skyddar mot droppsmitta, vilket visir gör och som vi har stor tillgång till. En större beställning är på väg och daglig verksamhet samt stadsbyggnadsförvaltningen producerar visir till oss. Just nu har vi 20 340 par handskar, 1 069  små flaskor med handsprit, 12 916 förkläden och 1 110 visir i vårt centrala lager.

Vi har också fått flera dunkar med cirka tusen liter handsprit som ska tappas upp i mindre flaskor i början av nästa vecka.

– Det är viktigt att alla våra medarbetare känner sig lugna och trygga och är uppdaterade med gällande rutiner och riktlinjer för att skydda sig själva och våra kunder. All information om hur vi hanterar covid-19 finns på vårt intranät. Här finns också frågor och svar, informationsfilmer med mera, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen.

Det finns alltid en sjuksköterska tillgänglig dygnet runt som våra medarbetare kan kontakta om de är osäkra på hur eller när skyddsutrustning ska användas.

Speciellt resursteam inom hemvården

Just nu prioriterar vi att hemvårdens medarbetare har tillgång till handsprit eftersom de har svårare för att tvätta händerna med tvål och vatten. Vid en utbredd spridning inom hemvården kommer ett speciellt team inom hemvården att ta hand om smittade personer och avlasta den ordinarie personalen. Teamet kommer under nästa vecka få en specialutbildning i skyddsutrustning.