Vem tycker du har gjort någonting extra för stadens kulturarv?

Gisela och Oscar Trapps minnespris uppmärksammar personer eller organisationer som har gjort fina insatser för kulturarvet i Helsingborg. Nu kan du ge förslag på vem du tycker ska få priset. Skicka in din nominering senast den 31 mars.

Helsingborg är en levande kulturstad. Med Kärnan som landmärke har vi förvaltat vårt kulturarv lika väl som vi idag för kulturen framåt. Detta genom nya evenemang, nätverk och arkitektoniska byggnader, för att bara nämna en liten del av allt det som får plats inom begreppet kultur. Vi är en stad som värnar om vår kultur och vi arbetar ständigt aktivt för att hålla den levande.

Minnespriset är uppkallat efter Gisela och Oscar Trapp, paret som för över 100 år sedan donerade Fredriksdal till staden. Syftet med priset är att uppmärksamma personer eller organisationer som med berömliga insatser för kulturarvet framåt i Helsingborg. Priset består av diplom och prissumma.

Så nominerar du

Nominera en person eller organisation som du tycker arbetar för stadens kulturarv på ett utmärkande sätt.

Skicka in din nominering genom att fylla i denna e-tjänst senast den 31 mars.

Mer information

Minnespriset delas ut av kulturnämnden under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar.

2018 års vinnare var Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg.

Här kan du läsa mer om minnespriset.