Vi gallrar i Bruces skog för en rikare skog

Vi gallrar i Bruces skog. Gallring av växtligheten är viktig för utvecklingen av den biologiska mångfalden. Det släpper in ljuset, gynnar föryngringen av träden och ökar variationen i miljön.

Arbetet ska vara klart senast 31 mars för att inte störa djurlivet. Tills dess hoppas vi att du har överseende med störningarna.

Vi utför gallringarna enligt Skötselplan för naturreservat Bruces skog (pdf, 2,48 MB).