Vi renoverar mosaikkonstverket vid Hamntorget

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Just nu är den ena delen av konstverket Vattenmosaiker vid Hamntorget täckt av ett stort tält. Anledningen är att vi renoverar konstverket. Mosaikerna riskerar att lossna och efter att konstverket avfuktats genomför vi åtgärder för se till att de hålls på plats.

Det här gör vi

Innanför tältet som syns på Hamntorget finns ytterligare ett tält. I det finns avfuktare som ska torka upp konstverket. Vi räknar med att det tar ett antal veckor.

Vi borrar sedan ett antal hål i fogarna i mosaiken och fyller i med ett tunnflytande epoxi, som rinner ned och om rinner ned och fyller i de hål i betongen som uppstått och binder mosaiken till underlaget. Det ska sedan torka innan tältet tas bort och du kan njuta av konstverket igen.

Vi börjar med att renovera den södra delen av konstverket och planerar sedan att även renovera den norra. När det blir är inte bestämt än, bland annat för att arbetet är väderberoende. Det får till exempel inte vara för kallt. Vattnet kommer vara avstängt tills båda delarna renoverats.

Om konstverket Vattenmosaiker

I samband med att Knutpunkten byggdes tillkom Kungstorget och den norra delen omgestaltades 1994 av landskapsarkitekt Sven-Ingvar Andersson. Då tillkom även de två vattenkonstverk som i folkmun kallas för ”Blåbärspajerna”. De utgörs av två cirkelformade låga rundlar i betong klädda med blått Höganäskakel. Kaklet slogs först sönder i mindre bitar och fogades sedan samman till en mosaik. I mitten av konstverken, som är åtta meter i diameter, kommer det upp vatten som rinner över hela ytan ner i en ränna som löper runt verket.

Konstverket Vattenmosaiker är skapat av Betty Engholm. Konstnären har signerat sina verk med förnamnet på den ena och efternamnet på den andra.

Källa: Boken ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg”

#trafik och stadsplanering