Vi restaurerar på tre stränder för att återställa strandfloran

Under februari och mars 2024 fortsätter vi att restaurera vi stränderna i Helsingborg. I år arbetar vi i Laröd, vid Råå hamnplan och i Rydebäck. Vi tar bort delar av vresrosbuskage som tränger undan kusthedens karaktäristiska och värdefulla växter och insekter. På så sätt förbättras tillgängligheten till stranden och den biologiska mångfalden kan öka.

Vresrosor – älskade av många men konkurrerar ut andra växter

Vresrosor breder ut sig och konkurrerar ut andra värdefulla växter. Därför är den klassad som en invasiv art enligt Naturvårdsverket med en stark rekommendation att bekämpa den. Vi använder vi oss av beprövade metoder som har gett bra resultat i olika delar i kommunen.

Vresrosorna är älskade av många både för sin vackra blomning och för att buskagen ofta ger lä. Åtgärderna som görs handlar om att begränsa rosornas utbredning där de är som mest besvärliga.

Det här gör vi

  • Vi tar främst bort delar av vresrosbuskage där de växer som mest och skapar öppna sandiga ytor, så kallade sandblottor. Där etablerar sig sedan en varierad och naturlig dyn- och hedflora av sig själv, kanske med strandråg och marviol redan i sommar. Så småningom kan vi även förvänta oss växter som trift och blåmonke. I sandblottorna trivs också flera rödlistade bin och andra insekter.
  • I Rydebäck begränsar vi också havtornets utveckling.

På kartorna nedan ser du vilka områden vi restaurerar i år.

Så här kan det påverka dig

  • Under tiden vi arbetar på platsen ökar trafiken till och från stranden och det kan väsnas en del.
  • Sandflykt, det vill säga att vinden flyttar sanden, är vanligt de första månaderna, innan stranden har stabiliserat sig.
  • Arbetet pågår under februari och mars 2024.

Årets arbete är en fortsättning på den strandrensning som vi påbörjade 2017. Den följer vi sedan upp efter hand som strandfloran etablerat sig på de restaurerade områdena.

Karta Laröd

Karta som visar var vi rensar bort vresrosor i Laröd 2024.

Karta Råå hamnplan

Karta som visar var vi rensar bort vresrosor på Råå 2024.

Karta Rydebäck

Karta som visar var vi rensar bort vresrosor och havtorn i Rydebäck 2024.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.