Vi säkrar träd i parker och gatumiljöer från början av april

Varje år gör vi en inventering av träden i våra parker och gatumiljöer. Det har vi gjort under våren och har med hjälp av ett arboristföretag identifierat träd som kan medföra risker för den som är i närheten. Med start i början av april genomför vi därför åtgärder för att säkra träd i Slottshagen, Stadsparken, Musikparken vid Konsul Olssons villa och andra park- och gatumiljöer.

Inventeringen görs utifrån ett internationellt bedömningssystem som kallas TRAQ Trädsäkring kan sedan göras på olika sätt. Det vanligaste och enklaste är att ta bort döda grenar. En annan åtgärd kan vara att göra en minska trädets krona för att minska risken för att bland annat grenar faller. I vissa fall kan en trädsäkring innebära att trädet bedömts vara i så dåligt skick att vi måste fälla det.

Arbetet startar i början av april i Slottshagen. Där gör vi olika åtgärder för att säkra träden, både för att minska riskerna för den som är in närheten, men också för att bevara och visa hur döende träd i några fall kan få stå kvar ännu en tid och visa på att de kan ha ett värde även i slutfasen av sitt liv.

När vi är klara i Slottshagen fortsätter vi i Stadsparken och Musikparken, vid Konsul Perssons villa. Därefter sker trädsäkringsåtgärder i våra övriga park- och gatumiljöer.

Exempel på åtgärder i Slottshagen och Stadsparken

Bild som visar planerad trädsäkringsåtgärd på kastanj i Slottshagen

Bilden ovan är från inventeringen i Slottshagen. Den visar en av två hästkastanjer, Aesculus hippocastanum, som vi har gjort så kallade veteraniseringsåtgärder på för sex år sedan. Vi har nu bedömt att en av dessa måste fällas medan kastanjen på bilden får stå kvar ytterligare något år. Vi trädsäkrar den genom att göra en ytterligare reducering av trädets krona. På plats står även en skylt som berättar om kastanjeblödarsjukan, vilken är anledningen till att hästkastanjerna dör.

Bild som visar planerad trädsäkringsåtgärd på rödek i Stadsparken

Bilden ovan är från inventeringen i Stadsparken. Den visar en rödek, Quercus rubra, som även har en gäst som är rödlistad, sydlig platticka, Ganoderma adspersum. Att en art är rödlistad betyder enkelt utryckt att den är utrotningshotad. För fem-sex år sedan gjorde vi en stötta till en av ekens karaktärsfulla grenar, men vitaliteten på trädet avtar. Bilden visar förslag på hur vi kan reducera trädets krona för att minska risker för den som är i närheten.

#trafik och stadsplanering #uppleva och göra