Vi säkrar träd i Ramlösaravinen

Mellan januari och mars ser vi över och säkrar träden längs större stigar i Ramlösaravinen. Det gör vi för att du ska känna dig trygg när du rör dig i skogen. Där det är nödvändigt beskär vi träden så skonsamt som möjligt. Hela träd fälls bara om inget annat kan göras för att förhindra eventuella olyckor.

Det här gör vi området

  • Vi tar ner träd som uppvisar försvagningar utmed de större stigarna.
  • Vi sparar högstubbar och i den mån det går för att gynna den biologiska mångfalden och bevara viktiga boplatser för de organismer som är beroende av träden
  • Vi lämnar död ved i depåer för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald.

Så påverkar det dig

  • Framkomligheten kan tidvis komma att påverkas under arbetets gång.
  • Arbetet beräknas pågå mellan januari och mars 2018 och vi avslutar det innan den känsliga våren vaknar till liv.