Vi stänger en del av parkeringen Bastionen vid Bergaliden

Vi stänger en del av parkeringen Bastionen vid Bergaliden

Av säkerhetsskäl stänger vi en del av parkeringen Bastionen vid korsningen Bergaliden/Södra Storgatan tills vidare. Vid rutinmässigt underhåll upptäckte vi ett mindre slukhål. Vi stänger därför av halva parkeringen i väntan på geoteknisk utredning.

– På platsen där den nuvarande parkeringen ligger stod tidigare Betaniakyrkan. Den byggdes 1931 och eventuellt lever gamla synder kvar under mark från när byggnaden revs 1982. Vi utreder nu närmare hur det ser ut under marken och väljer att stänga parkeringen under tiden som en ren säkerhetsåtgärd, säger Emelie Lagergren, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

På Helsingborgs stadslexikon kan du se ett historiskt foto av Betaniakyrkan.