Vi vårdar naturen i Pålsjö skog

Mellan oktober och december arbetar vi med att ge mer ljus åt ekarna i Pålsjö skog. Det gör vi genom att hugga ner träd runt dem, enligt skötselplanen för Pålsjö naturreservat.

Det här gör vi

Vissa av ekarna i Pålsjö skog står bland höga bokar som skymmer solen, som är livsnödvändig för både eken och dess insektsinvånare. Därför hugger vi ner träd runt flera ekar i Pålsjö skog. Frihuggningen görs enligt skötselplanen för Pålsjö naturreservat.

Så påverkas du

  • Det kan bli bullrigt när vi kör med maskiner och framkomligheten kan tidvis påverkas.
  • Det är farligt att vara in närheten av träd och grenar som faller, så håll avstånd till arbetsområdet och lyssna på dem som arbetar i skogen.
  • Arbetet pågår mellan oktober och december 2018.