Vilket är ditt starkaste minne av Hans Alfredson?

Hans Alfredson är uppvuxen i Helsingborg och är en av våra stora kulturprofiler. Detta vill Helsingborg stad uppmärksamma och hedra med en plats i staden, nämligen på ytan belägen norr om Helsingborgs Stadsteater. Nu vill vi ha din hjälp. Vilket är ditt starkaste minne av Hans Alfredson?

Vi är nu inne i planeringsfasen för platsens gestaltning och utformning. För att kunna skapa en plats som blir omtyckt och använd, och som dessutom knyter an till Hans Alfredson, ber vi nu helsingborgarna om hjälp. Vi vill veta vilket ditt starkaste minne av Hans Alfredson är. Resultatet kommer sedan att ge en riktning för platsens gestaltning. Du kan lämna ditt minne mellan 30 maj och 3 juli 2022.

Platsen är cirka 1 500 kvadratmeter stor och förhoppningen är att den ska komma till glädje och nytta för helsingborgarna. Den ska om möjligt anläggas under 2023.

Läs mer, lämna dina minnen och följ projektet på dialog.helsingborg.se

Bilden på Hans Alfredson är tagen av Tore Johnson/Nordiska museet.

#trafik och stadsplanering