Viskans fritidsgård stänger

Viskans fritidsgård på Wieselgrenskolan stänger efter årets skolavslutning.

Fritidsgården kommer inte längre att ha några lokaler på skolan men vår verksamhet kommer att finnas kvar, säger Mahmoud El-Rameid, enhetschef för den öppna fritidsverksamheten i Helsingborgs stad.

Fritidsverksamheten kommer istället vidareutveckla konceptet Bli ditt bästa jag som redan finns på plats två dagar i veckan.

Vi tittar just nu på nya projekt och möjligheter för att utveckla konceptet. Tidigare har äventyrspedagogik ingått i Bli ditt bästa jag på Wieselgrenskolan och vi ser över möjligheten till att starta upp det igen, säger Mahmoud.

Bli ditt bästa jag finns för närvarande på 14 skolor och ger elever möjlighet att röra på sig mer under skoldagen. Satsningen har visat resultat på minskad mobbning, större arbetsro och bättre prestation hos eleverna. Pia Smith, rektor på Wieselgrenskolan, ställer sig positiv till omställningen av verksamheten.

Det finns en stor vinst med att flytta verksamheten ut ur lokalerna och engagera eleverna aktivt. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med fritidsverksamheten genom åren och det kommer att fortsätta.

För mer information
Mahmoud El-Rameid, enhetschef öppna verksamheten Fritid Helsingborg, 042-10 33 36.