Anhörigcentrum

Stödjer du en familjemedlem eller vän som behöver hjälp på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Anhörigcentrum erbjuder stöd utifrån den anhöriges behov. Du kan få råd, stöd och vägledning i frågor som rör din livssituation.

Anhörigcentrum kan hjälpa till med:

  • att ge information och råd
  • att ge vägledning till andra funktioner i samhället
  • anhörigstöd på nätet – enbraplats.se
  • föreläsningar och studiecirklar
  • enskilda rådgivande samtal
  • samtalsgrupper
  • anhörigträffar

Vem är anhörig och närstående?

Anhörig är den som ger hjälpen – det kan vara en släkting, men lika gärna en granne eller vän. Närstående är den person som tar emot omsorg, vård och stöd.

Vill du veta mer om anhörigstöd?

Välkommen att kontakta anhörigrådgivaren på telefon 042-10 50 00. Anhörigcentrum finns på Helsingborgs kontaktcenter, Stortorget 17.

I programbladet kan du läsa mer om Anhörigstödets verksamhet under hösten, pdf, 475 kB.

Du hittar också anhörigcentrum på facebook: facebook.com/anhorigcentrum

En bra plats – anhörigstöd på nätet: enbraplats.se/anhorig

Anmäl dig till nyhetsbrevet på enbraplats.se/news