Avgifter från och med 1 januari 2020

Efter att kunder har betalt samma avgift för sin vård och omsorg i 17 år har nu kommunfullmäktige beslutat om nya avgifter. De nya avgifterna börjar att justeras från och med den 1 januari 2020. Beslutet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Avgifter kommer att beräknas för varje person i hushållet som har beslut.

Från och med den 1 januari 2020 inför kommunen en hyra för hjälpmedel. Du betalar 65 kronor per månad oavsett antal hjälpmedel. Vill du säga upp ditt hjälpmedel kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan däremot inte köpa ut ditt hjälpmedel från kommunen.