Helsingborgs-Senioren

Helsingborgs-Senioren är en informationstidning från vård- och omsorgsförvaltningen. Det senaste numret av tidningen publicerades i främsta hand som en digital skrift. Upptryckta exemplar finns på Helsingborg kontaktcenter, stadens bibliotek och träffpunkter.

Ladda ner tidningen Helsingborgs-Senionren.