Hemtagningsteam

Efter en sjukhusvistelse är det inte alltid lätt att återgå direkt till hemmet. Med stöd av hemtagningsteamet kan personer komma hem direkt och samtidigt känna sig trygga och få en god och säker vård och omsorg.

Hemtagningsteamet möter upp när någon blir utskriven från sjukhuset och är i behov av fortsatt vård och omsorg. Redan samma dag som den utskrivna kommer hem görs en gemensam genomgång av vilket stöd som behövs den närmaste tiden.

Personen själv och eller närstående är delaktiga i planeringen. Behov av hjälpmedel, inköp av livsmedel eller andra nödvändiga insatser ordnar till exempel hemtagningsteamet med vid hemkomsten.

Hjälpen från hemtagningsteamet startar direkt efter sjukhusvistelsen och pågår i upp till två veckor. Innan dessa veckor är över genomförs ett uppföljningsmöte för att se över det fortsatta behovet av stöd. Behövs vidare insats som hemvård eller hemsjukvård väljer den utskrivne en utförare. Läs mer om hemtjänst och val av utförare.

Hemtagningsteamet består av biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Vid behov finns även tillgång till tolk.