Hemvård

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemvård, också kallat hemtjänst. I Helsingborg är hemvården uppdelad i två delar – omsorg och hemservice. Du ansöker om omsorg och hemservice var för sig. Ring Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Omsorg

Hemservice_personlig_illustration

Om du behöver stöd med din personliga omvårdnad kan du ansöka om att få omsorg i hemmet. Det är en personalgrupp i ditt bostadsområde som utför omsorgsinsatserna. Personalen är tillgänglig dygnet runt.

Detta kan du få hjälp med:

  • stöd med den personliga hygienen
  • stöd till aktiviteter av olika slag
  • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
  • tillsynsbesök under dygnet
  • du kan även få nattlig tillsyn via en trygghetskamera. Läs mer om trygghetskamera.

Leverans av måltider

Leverans av måltider till din bostad ingår inte i omsorgsinsatserna. Om du vill ha mat levererad till ditt hem finns det flera privata matleverantörer som har hemkörning.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera. Det innebär att du själv väljer om den privata eller den kommunala utföraren ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du om omsorg

Du ansöker om omsorg genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så blir du kopplad till en biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan också ansöka genom  att använda denna e-tjänst.

I samband med att biståndshandläggaren bokar besöket skickas blanketten Val av utförare  hem till dig (pdf 36 kB)Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt. Biståndshandläggaren påbörjar skyndsamt en utredning av dina behov och beslutar om du har rätt till omsorg.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter det att du ansökt. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så byter du utförare

Om du vill byta utförare ringer du till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, eller fyller i blanketten Byte av utförare (pdf 36 kB). Du kan också anmäla byte av utförare genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg.

Efter du skickat in blanketten Byte av utförare tar det två veckor innan bytet går igenom.

Avgift för omsorg

Helsingborgs stad tar ut en avgift för omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter för äldreomsorgen.

Hemservice

Hemservice_hushall_illustration

Du som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor kan ansöka om att få hemservice. Din rätt till hemservice beror på ditt behov och vilken insats du behöver.

Detta kan du få hjälp med:

  • städning, inklusive storstädning och fönsterputs
  • tvätt och klädvård
  • inköp
  • tillfällig tjänst (exempelvis halksäkra mattor, spika upp tavlor och byta gardiner)

Du väljer själv vem som ska utföra arbetet

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller hemservice. Det innebär att du som får hemservice själv väljer vilket eller vilka företag, så kallade leverantörer, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av vård- och omsorgsnämnden.
Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du om hemservice

Du kan vända dig direkt till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 för att få hjälp med att ansöka och för att få ytterligare information. 

Du ansöker om hemservice genom att fylla i tre blanketter som du skickar till vård- och omsorgsförvaltningen. I Ansökan om hemservice (pdf 172 kB) ), fyller du i vilken hjälp du behöver och varför. I Val av leverantör (pdf 36 kB)  väljer du vilken leverantör som ska utföra din hemservice. I Inkomst- och hyresförfrågan (pdf 44 kB)  måste du lämna uppgifter om din inkomst och hyra för att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala för din hemservice. Du kan också lämna in uppgifter om inkomst och kostnader  genom att använda e-tjänsten Inkomst- och hyresförfrågan.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter ansökan om hemservice. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så byter du leverantör

Om du vill byta leverantör ringer du till Beställnings- och avgiftskansliet, telefon 042-10 22 93, eller fyller i blanketten Byte av leverantör (pdf 42 kB) .
Du kan också anmäla byte av leverantör genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för hemservice.

Avgift för hemservice

Helsingborgs stad tar ut en avgift för hemservice. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter för äldreomsorgen.