Donnas Städ & Allservice HB

Vi har lång erfarenhet inom hemtjänst och är väldigt pålitliga och engagerade. För oss är det viktigt att vi är noggranna när vi utför hemservice samt att kommunikation är en stor del av ett lyckat samarbete mellan oss och dig som kund.


Hemserviceinsatser som erbjuds
Städning, inköp, tvätt och tillfällig tjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds
Social kontakt, promenad, ledsagning, hundpromenad, trädgårdsarbete, snöskottning och flyttning. Vi kan även erbjuda måleritjänster, vi samarbetar med Prestige Måleriservice.

Här utför vi våra tjänster
Inom Helsingborgs stad.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?
Telefon 0762-08 89 29, 0765-75 95 54.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?
Vi vill att du som kund ska vara 100 % nöjd med vårt jobb. Vi gör kvalitetskontroller per telefon och eventuella hembesök. Återrapportering från utföraren ska ske omgående vid och efter besöket.

Övriga upplysningar
Vi är alltid punktliga och vi använder alltid miljövänliga produkter.

Kontaktuppgifter
Donnas städ & Allservice
Telefon 0762-08 89 29. Telefontid: alla dagar klockan 08:00-20:00.
E-post: donnashemservice@hotmail.com
Donnas Städ & Allservice HB (pdf, 58 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.