K. Hellstrands Entreprenad & Service

Vi är ett familjeföretag som har verkat i cirka 10 år. Vår huvudsyssla är allt
inom städ och fastighetsskötsel.

Hemserviceinsatser som erbjuds

Städning, inköp och fixartjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds

Trädgårdsskötsel.

Här utför vi våra tjänster

Inom Helsingborgs stad.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?

Monica Hellstrand.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?

Genom regelbundna samtal med våra kunder som bestämmer tidsintervall. Inom företaget har vi genomgång en gång per månad.

Kontaktuppgifter

Monica Hellstrand, telefon 0709-49 29 86.
Telefontid: 08:00-17:00.

K Hellstrands Entreprenad & Service (pdf, 75 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.