Rya Rent Städservice

Vi är ett litet städföretag som vill ge en noggrann och bra städservice.
Hemserviceinsatser som erbjuds

Städning, inköp, tvätt och fixartjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds

Promenader, lättare matlagning.

Här utför vi våra tjänster

Inom Helsingborgs stad.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?

Lena Klang, telefon: 0707 – 87 67 60.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?

Genom besök eller per telefon.

Övriga upplysningar

Samma person som kommer varje gång.

Kontaktuppgifter

Rya Rent Städservice
Telefon 0707 – 87 67 60
E-post: ryarent@gmail.com
Landskronavägen 667

Rya Rent Städservice , pdf, 33 kB

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?