Mineas Beauty & Care

Enmansföretag, hushållsnära tjänster, lång erfarenhet.

Hemserviceinsatser som erbjuds
Inköp, städning, tvätt, fixartjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds
Promenad, ledsagning, matlagning.

Här utför vi våra tjänster
Helsingborg, ytterområdena.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?
Pia Nilsson, tel. 0701 – 11 24 27, telefontid 9:00 – 12:00

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?
Dialog med brukaren.

Kontaktuppgifter
Pia Nilsson, tel. 0701 – 11 24 27, telefontid 9:00 – 12:00
Adress: Yrvädersgatan 132
E-post: info@mineasbeautycare.se
Webbplats: www.mineasbeautycare.se

Mineas Beauty & Care, pdf, 33 kB.

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.