Nilssons Städservice

Nilssons Städservice är ett städföretag som levererar tjänster till företag och privatpersoner.

Hemserviceinsatser som erbjuds

Städ, tvätt, inköp och fixartjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds

Finns det hund kan vi se till att den får göra sina behov ute. Lättare matlagning, frukost, eventuellt förberedelser för kvällsmat. Promenader, ledsagning.

Här utför vi våra tjänster

I hela Helsingborg.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?

Karin Nilsson, tel 042-22 93 98 eller 0732-51 76 88.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?

Genom personlig kontakt med vårdtagarna.

Övriga upplysningar

Personlig service. Samma person kommer till vårdtagarna.

Kontaktuppgifter

Karin Nilsson, tel 042-22 93 98 eller 0732-51 76 88.

Nilssons Städservice (pdf, 35 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.

 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?