Seniorbolaget Omsorg AB

Seniorbolaget Omsorg AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kvalificerad personal med erfarenhet och kompetens från ett långt och skiftande arbetsliv. Vårt mål är att tillhandahålla service till de kunder som väljer oss ur perspektivet att vi har äldre som hjälper äldre. Våra seniorer känner glädje i att fortsätta vara aktiva i yrkeslivet och att de behövs i samhället. Flertalet av våra seniorer har tidigare arbetat inom hemtjänst, vård och omsorg. Kontinuitet prioriteras högt, det innebär att det alltid är samma person som kommer hem till dig och utför tjänsterna du är beviljad. Seniorbolaget finns idag i över 100 kommuner med cirka 2000 anställda.

Hemserviceinsatser som erbjuds
Städning, inköp, tvätt och fixartjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds
Storstädning, fönsterputsning, flyttstädning, ledsagning vid besök och ärenden, gräsklippning, trädgårdsarbete, snickeri, hantverkshjälp/fixartjänster, matlagning, snöskottning. Du kan få ROT/RUT-avdrag för detta.

Här utför vi våra tjänster
Inom Helsingborgs innerstad.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?
Sven-Rune Mårtensson, telefon 0431-49 90 91. Telefontid: 08:00-17:00.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?
Enkätundersökningar, samt regelbundna uppföljningar per telefon eller hembesök.

Kontaktuppgifter
Sven-Rune Mårtensson, telefon 0431-49 90 91, 0720-619507.
Telefontid: 08:00-17:00, mån-fre. Hemsida: www.seniorbolaget.se
E-post: svenrune.martensson@seniorbolaget.se

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?