Ugglans hemtjänst AB

Varje kund får en egen personal. Det betyder att det alltid är samma person som kommer (undantag sjukdom). Vi värnar om våra kunders integritet och respekterar människors lika värde. Detta innebär att all personal har tystnadsplikt och alltid ska bemöta kundens önskemål med respekt och prioritet. Vår personal bär också legitimation när de besöker sin kund.

Hemserviceinsatser som erbjuds

Städning, tvätt, inköp och tillfällig tjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds

Flytt-flyttstäd, gå ut med hunden, trädgårdsskötsel, snöskottning, och avlastning.

Här utför vi våra tjänster

Inom hela Helsingborgs stad.  

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?

Vår verksamhetsansvarig Linda Melz hjälper er gärna.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?

Vi upprättar en genomförandeplan där kundens önskemål om utförandet av insatserna dokumenteras. Genomförandeplanen och all dokumentation följer vi upp kontinuerligt. Vi erbjuder också våra kunder att lämna in kundenkäter, anonymt, två gånger per år.

Övriga upplysningar

Företrädesvis anställer vi undersköterskor med erfarenhet från hemvården. Eftersom vi anser att kompetens inom hemtjänsten präglas av personlig lämplighet strävar Ugglans hemhjälp efter att ha rätt person på rätt plats. Vi erbjuder till exempel personal som talar olika språk.

Kontaktuppgifter

Välkommen att ringa Linda Melz, dygnet runt, på telefon 0766-32 68 55.

Ugglans hemhjälp AB (pdf, 28 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.