Vård- och omsorgsförvaltningens hemservice

Vi som arbetar i vård- och omsorgsförvaltningens hemservice har många års erfarenhet av städ, tvätt, inköp och fixartjänst. Vi har stora krav på att ge god service.

Hemserviceinsatser som erbjuds

Städning, tvätt, inköp och tillfällig tjänst.

Här utför vi våra tjänster

Inom Helsingborgs stad.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?

Enhetschef: Nina Gripemark, 042-10 76 19
Arbetsledare: Ingegerd Wingren, 042- 10 51 41

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?

Vi gör regelbundna uppföljningar genom hembesök, telefonkontakt och enkätundersökningar. Våra medarbetare utbildas fortlöpande och vi har regelbundna möten där vi jobbar med förbättringsområden.

Övriga upplysningar

Vi kontaktar dig inom tre dagar och vi påbörjar din service senast 14 dagar från det datum vi får beställning på ditt ärende. Tillsammans med dig planerar vi din service och du är välkommen att kontakta oss om du vill att vi ska göra någon förändring i överenskommelsen.

Kontaktuppgifter

Enhetschef: Nina Gripemark, 042-10 76 19
Arbetsledare: Ingegerd Wingren, 042- 10 51 41

Vård- och omsorgsförvaltningens hemservice (pdf 54 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?