Veteranpoolen

All vår personal, avtals- eller ålderspensionärer, arbetar med stor glädje för att de vill och kan. Vår verksamhetsidé bygger på kontinuitet och närhet. Ett mellanmänskligt möte.

Hemserviceinsatser som erbjuds

Städning, tvätt, inköp och tillfällig tjänst.

Tilläggstjänster som erbjuds

Hushållsnära tjänster, matlagning, trädgårdshjälp, hantverkshjälp/fixartjänster, sysselsättning och aktiviteter inom hela Helsingborgs stad.

Här utför vi våra tjänster

Inom Helsingborgs stad.

Vem tar hand om synpunkter och klagomål?

Cecilia Hellke, 042-24 48 20.

Hur följer vi upp kvaliteten på utförda insatser?

Kundenkäter samt regelbundna uppföljningar per telefon eller hembesök.

Övriga upplysningar

Så långt det är möjligt kommer det alltid att vara samma veteran/veteraner som kommer till dig. Förutom svensktalande veteraner har vi även veteraner som talar finska, polska och kroatiska.

Kontaktuppgifter

Cecilia Hellke, 042-24 48 20. Telefontid måndag till torsdag 9-16, fredag 9-13.
Veteranpoolen  (pdf, 31 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?