Hjälpmedel från regionen

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år samt för hjälpmedel till vuxna enligt nedan.

Hjälpmedel vid förflyttning och kommunikation

Hjälpmedelsverksamheten provar ut, anpassar och underhåller följande hjälpmedel för vuxna:

  • vissa kommunikationshjälpmedel
  • elektrisk rullstol
  • fjärrstyrsystem
  • vissa sittanpassningar
  • vridbara bilstolar.

Kontakta Hjälpmedel Helsingborg
Telefon: 042-16 94 80
E-post: hjalpmedel@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörsel- och dövenheten
Telefon: 040- 33 27 00
E-post: hod.vux@skane.se