Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

Text- och bildtelefon och tolkservice är exempel på hjälpmedel för hörsel- och synskadade.

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

På synenheten på Helsingborgs lasarett finns personal med specialkunskaper som hjälper till med träning och stöd, både på plats och i vardagsmiljö. Det behövs en remiss från ögonläkare för att få komma till synenheten.

Kontakta synenheten
Telefon: 042-406 25 60
E-post: syn.vux@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörselenheten
Telefon: 040- 33 27 00
Mer information

Tolkservice

Gravt hörselskadade, döva eller dövblinda personer som vill kommunicera med sin hörande omgivning eller tvärtom, kan få gratis tolkhjälp i vardagliga situationer. Tolkcentralen i Region Skåne har som uppdrag att förmedla tolkservice.

Kontakta tolkcentralen
Telefon: 044-19 47 30
Texttelefon: 044-19 47 40
E-post: tolkcentr@skane.se