Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

Text- och bildtelefon, taltidning och tolkservice är exempel på hjälpmedel för hörsel- och synskadade.

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

På synenheten på Helsingborgs lasarett finns personal med specialkunskaper som hjälper till med träning och stöd, både på plats och i vardagsmiljö. Det behövs en remiss från ögonläkare för att få komma till synenheten.

Kontakta synenheten
Telefon: 042-406 25 60
E-post: syn.vux@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörselenheten
Telefon: 040- 33 27 00
Mer information

Helsingborgs taltidning

Helsingborgs taltidning finns inläst på cd-skiva och kommer gratis med posten en gång i veckan. Den går också att ladda ner via en app. Taltidningen innehåller nyheter från kommunen, reportage och intervjuer. Taltidningen vänder sig bland annat till personer med nedsatt läsförmåga, synskador, afasi eller allergi mot trycksvärta. På Helsingborgs taltidnings hemsida kan du lyssna på tidningens artiklar, radioprogram samt se foton och filmer.

Kontakta Helsingborgs taltidning
Telefon: 042-17 72 76

Tolkservice

Gravt hörselskadade, döva eller dövblinda personer som vill kommunicera med sin hörande omgivning eller tvärtom, kan få gratis tolkhjälp i vardagliga situationer. Tolkcentralen i Region Skåne har som uppdrag att förmedla tolkservice.

Kontakta tolkcentralen
Telefon: 044-19 47 30
Texttelefon: 044-19 47 40
E-post: tolkcentr@skane.se