Hjälpmedel från kommunen

Vissa hjälpmedel kan du låna gratis av Helsingborgs stad, som till exempel en rollator eller rullstol.

Du kan också hyra rullstol, rollator och toalettförhöjare för korttidslån hos Hjälpmedelsbutiken, telefon 042-17 72 73, telefontid klockan 10.00-14.00.

En arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast bedömer ditt behov av hjälpmedel och provar sedan ut de hjälpmedel som du behöver. Utprovningen av hjälpmedel sker i ditt hem. Behöver du hjälp med att komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut? Ring Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

Återlämning av hjälpmedel

Alla hjälpmedel ska lämnas tillbaka så fort du inte behöver eller använder dem längre. Den som hjälpt dig med att föreskriva hjälpmedlet till dig kan berätta vart återlämning kan ske. Är du osäker på vem som gjorde förskrivningen kan du ringa kontaktcenter för hjälp på telefon 042-10 50 00 och därmed få hjälp med vart du kan lämna tillbaka hjälpmedlet.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av utförare. (Pdf, 36 kB). Har du redan hjälpmedel, omsorg eller trygghetslarm behöver du inte göra ett val. För mer information om hjälpmedel som går att låna, kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. De hänvisar dig till rätt arbetsterapeut eller sjukgymnast i ditt bostadsområde.