Hjälpmedel från kommunen

Vissa hjälpmedel kan du låna gratis av Helsingborgs stad, som till exempel en rollator eller rullstol.

En arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer ditt behov av hjälpmedel och provar sedan ut de hjälpmedel som du behöver. Utprovningen av hjälpmedel sker i ditt hem. Ring Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 om du behöver hjälp med att komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Den 1 januari 2020 införde kommunen en hyra för hjälpmedel. Du betalar 65 kronor per månad oavsett antal hjälpmedel. Vill du säga upp ditt hjälpmedel kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan däremot inte köpa ut ditt hjälpmedel från kommunen.

Du kan också hyra rullstol, rollator och toalettförhöjare  för korttidslån hos Hjälpmedelsbutiken, telefon 042-17 72 73, telefontid klockan 10.00-14.00.

Återlämning av hjälpmedel

Alla hjälpmedel ska lämnas tillbaka så fort du inte behöver eller använder dem längre. Den som hjälpt dig med att föreskriva hjälpmedlet till dig kan berätta vart återlämning kan ske. Är du osäker på vem som gjorde förskrivningen kan du ringa kontaktcenter för hjälp på telefon 042-10 50 00 och därmed få hjälp med vart du kan lämna tillbaka hjälpmedlet.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård, tillsyn via trygghetskamera och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata eller den kommunala utföraren ska utföra insatserna. Läs mer om leverantörerna.

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av utförare (pdf 36 kB). Har du redan hjälpmedel, omsorg, tillsyn via trygghetskamera eller trygghetslarm behöver du inte göra ett val. För mer information om hjälpmedel som går att låna, ring Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. De hänvisar dig till rätt arbetsterapeut eller fysioterapeut.