Information om hjälpmedel

Du kan få mer information om hjälpmedel på Helsingborg kontaktcenter.

På Helsingborg kontaktcenter finns ett urval av enkla hjälpmedel och smarta saker som du kan köpa själv för att underlätta vardagen. Det finns produkter för att förebygga olyckor, ge stöd åt nedsatt syn, hörsel och muskelkraft samt ge stöd då minnet sviktar. Kommunvägledarna på kontaktcenter kan visa och berätta om produkterna samt ge information om inköpsställen. Helsingborg kontaktcenter finns på Stortorget 17 i Helsingborg, telefon 042-10 50 00.