Seniorrådgivare

Seniorrådgivaren finns för dig som bor i Helsingborg och är 65 år eller äldre. Det kostar ingenting att vända sig till seniorrådgivaren och även anhöriga och närstående är välkomna att ta kontakt. Rådgivaren har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Du kan vända dig till seniorrådgivaren för att få råd, stöd och vägledning i frågor som berör din livssituation. Det kan till exempel vara att hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter, att framföra klagomål med mera.

Det här kan seniorrådgivaren hjälpa dig med

Seniorrådgivaren kan bland annat hjälpa dig att

  • hitta rätt instans eller verksamhet
  • framföra synpunkter
  • komma i kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.