Seniorrådgivning

Du som bor i Helsingborg och är 65 år eller äldre kan få seniorrådgivning. Det kostar ingenting och även anhöriga och närstående är välkomna att ta kontakt. Du kan vara anonym och personen du samtalar med har tystnadsplikt.

Du kan få seniorrådgivning om du behöver råd, stöd och vägledning i frågor som berör din livssituation. Det kan till exempel vara att hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter, att framföra klagomål med mera.

Seniorrådgivning innebär att du bland annat kan få hjälp med:

  • att hitta rätt instans eller verksamhet
  • framföra synpunkter
  • komma i kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?