Hur gör jag om jag vill lämna synpunkter och klagomål på vård och omsorgsförvaltningens verksamhet?

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål på vård- och omsorgsförvaltningen.