Efternamn

Du anmäler och ändrar ditt barns efternamn hos folkbokföringen på Skatteverket.

Om ni är oense om vilket efternamn barnet ska ha får ni vända er till tingsrätten, som tar beslut efter en utredning på familjerättsenheten.

Om ni som föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas innan faderns efternamn kan registreras för barnet.

Om ni som är vårdnadshavare inte anmäler något efternamn inom tre månader från barnets födelse får barnet mammans efternamn.

Läs mer om efternamn på Skatteverkets webbplats.