Föräldraskap

Är en blivande mamma gift eller sambo med en annan kvinna måste partnerns föräldraskap bekräftas av familjerätten eller fastställas av domstol.

Föräldraskap kan fastställas för en kvinna som är mammans maka, registrerade partner eller sambo om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige och partnern har lämnat sitt samtycke till befruktningen.

När ni bekräftar ett föräldraskap får barnet också juridiska rättigheter i förhållande till mammans partner. Som föräldrar kan ni bekräfta föräldraskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel. Bekräftelsen går till så att mammans partner skriver under ett papper där hon intygar att hon är förälder, och den gravida mamman instämmer.

Så gör du

Fyll i formuläret för att boka in en tid.