Är en kurator som får reda på missförhållanden hemma hos en elev skyldig att gå vidare med det?

Svar: Du har helt rätt i att en kurator måste gå vidare med information om missförhållanden i hemmet. Alla som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får information om att ett barn eller ungdom far illa på något sätt. Detta brukar vi kalla anmälningsplikt eller anmälningsskyldighet. Det är till och med så att du som arbetar med barn och ungdomar inte måste vara helt säker på att informationen du har stämmer, utan det räcker med att det finns misstankar om att någon inte har det bra för att du är skyldig att anmäla till socialtjänsten. Sedan ligger det på socialtjänstens ansvar att undersöka vidare kring misstankarna som anmälts. Här kan du läsa mer om hur du gör om du misstänker att ett barn far illa.