Hur går en utredning till kring ett barns välmående till när föräldrarna har separerat?

Fråga: Tar ni fasta på alla anklagelser? I en separation kan föräldrarna ju anklaga varandra för allt möjligt. Vad är sant eller inte? Hur bedömer man om ett barn har det bra i sina båda hem eller inte? Vilka är kriterierna för en bra förälder? Bedöms en pappa på samma sätt som en mamma eller har mamman alltid ett försprång?

Signatur: barnen i centrum?

Svar: En vårdnads-, boende- och umgängesutredning omfattar i allmänhet följande:

 • Föräldrasamtal, där vi frågar om aktuell situation, barnet, föräldrarollen, samarbetet och framtiden.
 • Hembesök hos respektive förälder för att se samspelet mellan barnet och föräldern.
 • Samtal med barnet på familjerättsenheten.
 • Kontroll av socialregistret samt i vissa fall misstanke- och belastningsregistret.
 • Referentsamtal, där vi kontaktar personer som känner barnet genom sitt yrke, oftast lärare och förskolepersonal.
 • Eventuellt samtal med syskon som inte direkt berörs av utredningen.
 • Eventuellt samtal med ny partner som får ge sin beskrivning av barnet, sitt förhållande till barnet samt sin syn på tvisten.

Vid bedömningen tas framför allt hänsyn till:

 • Föräldrarnas möjligheter att ge barnet ”omvårdnad, trygghet och god fostran”.
 • Barnets behov av kontinuitet, det vill säga så små förändringar som möjligt.
 • Barnets anknytning och relation till föräldrarna.
 • Föräldrarnas inställning till samarbete och umgänge.
 • Barnets synpunkter utifrån ålder och mognad.