Vi misstänker att vår son röker hasch, vilken hjälp kan vi få?

Fråga: Vår son som går i högstadiet har under en lång tid nu inte mått bra. Hemma är han oftast glad och trevlig men han har väldigt ofta ursäkter för att inte gå till skolan. Han umgås med fel sorts kompisar och allt verkar bara bli värre och värre i en allt snabbare nedåtspiral. Kontakt med Bup finns och vi väntar på att de ska göra en utredning. Allt pekar på en adhd-diagnos. Vi känner starkt att han behöver stöd och hjälp. Vi känner oss maktlösa och vill så gärna hitta lösningar just nu. Vi arbetar heltid och det är svårt att verkligen ha koll hela tiden. Så fort vi tycker det känns lugnare så händer något nytt.

Nu misstänker vi att han röker hasch. Finns det någon form av stöd att få från er i kommunen? Någon form av kontaktperson? En ung, vuxen bra förebild att ha kontakt med?

Signatur Oroliga

Svar: Vad gäller era misstankar om att er son röker hasch så kan ni vända er till Maria Nordväst. Där erbjuds rådgivning och behandling för ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger. Hos Maria Nordväst arbetar familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska. Ni som föräldrar kan också får råd och stöd där. Du kan läsa mer om öppettider och kontaktuppgifter till Maria Nordväst här.

Om ni önskar ansöka om annat stöd kan ni kontakta socialförvaltningens mottagning på telefon 042-10 64 56. Socialtjänsten gör då en utredning för att tillsammans med er och er son komma fram till om ni är i behov av något stöd som kan erbjudas från socialtjänstens sida. Det går också bra att ringa till mottagningen för att få rådgivning.

Vänliga hälsningar

Susanne Gustafsson, socialsekreterare mottagningsenheten