Alkohol och droger

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.