Dödsfall

Om man förlorar någon eller något som betyder mycket, kan sorg visa sig på många olika sätt.

Att sörja hjälper dig att bearbeta och acceptera det som har hänt. Men du kan behöva hjälp att gå igenom en förlust och det kan kännas bra att prata med någon om det som har hänt.