Kris i livet

En kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att du är med om en olycka eller att något annat oförutsett inträffar. Det kan också vara en utvecklingskris när du som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Om du har hamnat i en kris och behöver hjälp att bearbeta den finns det stöd att få.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektor på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?