Problem hemma

Barn och ungdomar har rätt till omsorg och skydd, men ibland räcker inte de vuxnas förmåga till.

Om du känner att dina föräldrar har svårt att ta hand om dig kan du få hjälp från andra vuxna och dina föräldrar kan få stöd i att klara sin roll. Konflikter hemma kan också orsaka att du inte känner dig trygg eller förstådd, då kan det vara bra att prata med någon annan vuxen.