Riskbruk och missbruk

De flesta vet att det innebär olika risker att använda droger, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Om du är orolig för dig själv eller för någon annan finns det flera ställen du kan kontakta för råd och hjälp. 

Du kan alltid vända dig till din mentor eller till rektorn på din skola. Du kan också kontakta skolsköterskan eller kuratorn.