Så här jobbar vi i stödgrupperna

I stödgrupperna arbetar vi med olika teman under 12 till 16 träffar. När vi jobbar med temat ”Min familj” pratar vi till exempel om att familjer ser ut på olika sätt, att alla familjer har bra och dåliga sidor och att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar.

Under temat ”Viljan” diskuterar vi bland annat vad som händer om man låter andra bestämma eller om man själv gör aktiva val och tar ansvar.

De olika grupperna arbetar också tematiskt med de svårigheter som berör just den gruppen. På ett pedagogiskt vis behandlar vi teman som beroende, missbruk eller psykisk ohälsa.

Vi gör övningar

Gruppträffarna innehåller inte bara diskussioner, utan också övningar och rollspel, stunder då vi ritar och skapar, fikar, tittar på film och läser böcker tillsammans.

Barnkonventionen och rättigheter

I grupperna pratar vi även om Barnkonventionen och våra personliga rättigheter. När gruppen startar kommer vi överens om den här regeln för gruppen: ”Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.” Det går bra att prata med andra om vad man gör, men inte om det som sägs.

Vi har givetvis anmälningsskyldighet om det framkommer att något barn eller ungdom utsätts för pågående övergrepp.

Läs mer om barnkonventionen på unicef.se.

Utvärdering

Efter stödgruppen har avslutats har vi separata utvärderingar med både förälder och barn. I tonårsgrupperna har vi endast utvärdering med ungdomarna.