Om Cope-utbildningen

Här kan du läsa om hur Cope-utbildningen är upplagd.

Introduktion.

Uppmärksamma det positiva och delad uppmärksamhet. Hur föräldrar uppmärksammar och förstärker positiva beteenden hos sina barn och samhörigheten mellan syskon.

Effektiva uppmaningar. Hur man ger uppmaningar som motiverar barnet att följa tillsägelsen?

Bortse från negativt beteende. Hur föräldrar kan hantera sin egen ilska och bortse från mindre förseelser från barnets sida.

Förbereda övergångar och först – sedan. Att underlätta för barnet att växla från en aktivitet till en annan och hur man får barn att göra det tråkiga före det roliga.

Planera i förväg. Hur man som förälder hjälper barnet i att planera och lösa problem?

Belöningssystem. Hur föräldrar kan motivera sitt barn inför en krävande förändring?

Effektiv gränssättning. Hur man använder olika typer av konsekvenser när barnet uppför sig på ett sätt som inte är acceptabelt.

Problemlösningsmodell. Hur föräldrar kan lösa problem på ett konstruktivt sätt.

Repetition och avslutning. Repetition av de genomgångna strategierna och planering av en återträff.

På Familjehusets webbplats kan du läsa mer om föräldrakurserna.