Tips till föräldrar i coronatider

Här kan du som är förälder få tips på hur du ska hantera barn och ungas oro eller ändrade beteenden under coronaspridningen.

Brott mot barn på nätet

Just nu spenderar vi mycket tid i hemmet och användandet av dator, surfplatta och mobil kanske ökar. Enligt polisen ökar just nu brott på internet så som bedrägerier och sexualbrott mot barn. Där barn håller till rör sig också de som söker kontakt i sexuellt syfte (grooming) och begår allvarliga övergrepp.

 1. Var nyfiken på vad ditt barn gör på nätet.
 2. Informera lagom och utifrån barnets mognad. Förklara att det finns personer på nätet som vill barn illa.
 3. Undvik att skrämmas. Passa på när media uppmärksammar problematiken eller utgå från vardagen.
 4. Behåll det egna lugnet. Straffa inte barnet för misstag barnet gjort på nätet. Det kan i stället leda till att ditt barn väljer att inte berätta och då kan du inte längre skydda och hjälpa ditt barn
 5. Lär barnet att det är okej att säga nej. Det är viktigt att lära barn att det alltid är okej att säga nej om något inte känns bra, och att det är okej att ångra sig – även på nätet. Berätta också för ditt barn att det alltid är okej att berätta för en vuxen. Redan tidigt kan du lära ditt barn att man får berätta om ”dåliga hemligheter”, även när någon sagt att man inte får.

(Källor: Rädda barnen, Ecpat)

Läs mer i Rädda barnens bok ”#nätsmart”.

Problematiskt spelbeteende

Datorspelande är en naturlig del av ungas vardag men vissa barn kan utveckla ett spelberoende som kan skapa problem med skola, sömn, kost, relationer samt öka risken att få spelproblem senare i livet. Du som förälder är viktig för att ditt barn ska lära sig hantera internet och spel på ett bra sätt.

 1. Kunskap om spel och spelande är en förutsättning för ett bra samtal med ditt barn. Visa att du förstår och respekterar att spelandet är ett stort intresse. Tala om spelandet utan fördomar och med en genuin önskan att få lära dig någonting om och av barnet. Att visa intresse för ditt barns aktiviteter är ett sätt att visa och bygga upp ömsesidigt förtroende.
 2. Det är viktigt att du som förälder inte utgår ifrån att mycket spelande automatiskt är ett problem. Ha en dialog med sitt barn om spelandet, visa intresse och håll dig uppdaterad. Genom att försöka förstå varför barnet spelar och vad hen får ut av det, kan det framgå om barnet spelar för att undvika livsproblem eller om det överlag är ett socialt och positivt intresse som ibland tar lite för mycket tid.
 3. Försök att komma överens om gemensamma regler och konsekvenser. En förutsättning för att lyckas med detta är att barnet själv är motiverad att förändra sitt spelande. Ta fram reglerna tillsammans med barnet, då blir det tydligt, legitimt och realistiskt. Undvik att diskutera spelvanor i stridens hetta, som till exempel när barnet är djupt fokuserat på spelet, eller när ditt tålamod är nära bristningsgränsen. Vänta istället en dag eller två.

(Källa: Statens medieråd)

Hur pratar jag med mitt barn om corona?

Tips för hur du pratar med ditt barn om Corona samt hjälp och stöd ifall ditt barn eller ett barn i din närhet mår dåligt finns att få på Bris webbplats. eller via Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50 (vardagar klockan 9.00-12.00). Några korta exempel:

 1. Utgå ifrån att de flesta barn känner till corona och att många påverkas av nyhetssändningarna och förändringar som just nu sker i vardagen.
 2. Barns oro kan ta sig olika uttryck. En del barn berättar att de är rädda, men det kan också märkas på andra sätt. Barnet visar kanske ängslighet kring sådant som inte brukar oroa barnet annars, börjar undvika att göra vissa saker eller får ett stort behov av kontroll, till exempel på var alla i familjen är. En del barn får svårt att somna eller vill inte sova ensamma. Vissa barn hanterar sin oro genom att ställa en massa frågor medan andra försöker undvika att lyssna på prat som oroar.
 3. Som vuxen behöver du vara lyhörd för vad ditt barn behöver och hjälpa barnet att hitta en balans. När en del barn är hjälpta av att prata och få svar på frågor kan andra vara mer hjälpta av att slippa tänka på det som oroar en stund.
 4. Utgå inte från att barnet är oroligt för sin egen del. Barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser som denna avgörs av flera olika saker; barnets ålder och hur barnet mår och har det i livet i övrigt just nu. Tidigare erfarenheter spelar också roll, till exempel erfarenheter av sjukdom. De konsekvenser corona får i samhället drabbar barn och familjer på olika sätt. För barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer kan oron öka för att föräldrarna ska förlora sin inkomst.
 5. Eftersom din uppgift som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll måste du börja med att ta reda på vad just ditt barn vet och behöver. Ställ frågor: Vad tänker du på? Vad undrar du? Om barnet är oroat, ta reda på för vad.
 6. Ge barnet den information barnet behöver. Svara ärligt på frågorna men berätta inte mer än barnet är hjälpt av att få veta. Om du inte har uppdaterad fakta själv är ett tips att titta på nyhetssändningar tillsammans, gärna Lilla Aktuellt, och prata om det ni hör.
 7. Det är viktigt att du inte lägger din egen oro på barnet eller utgår ifrån att barnet uppfattar saker på samma sätt som du.
 8. Inge hopp. Berätta om alla resurser som finns och används för att komma till rätta med smittan, att få fram ett vaccin och ta hand om de som har blivit smittade. Du kan också säga att de flesta blir helt friska.
 9. Behåll vardagliga rutiner. Hjälp barnet att fokusera på annat. Uppmuntra och underlätta aktiviteter för barnet, gärna sådant som redan är en del av barnets vanliga vardag.
 10. Stäng av nyheterna, lägg undan telefoner, prata om och gör andra saker ihop.

(Källa: Bris)

Corona – en bok för barn

Alfabeta har i samarbete med Gruffalons skapare, illustratören Axel Scheffler, och det
engelska bokförlaget Nosy Crow tagit fram en digital bok för barn om coronaviruset, som kan laddas ner gratis som pdf.

Alfabeta.se: Coronavirus, en bok för barn

I Helsingborg finns flera insatser där du kan få hjälp och stöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.